Nhà
×

Actions Semiconductor ATM7029
Actions Semiconductor ATM7029
ADD
Compare

Actions Semiconductor ATM7029 Thiết bị truyền thông

1 Thiết bị thông tin liên lạc
1.1 Giao diện truyền thông
1.1.1 USB
USB 2.0
1.1.2 Bluetooth
Not Supported
1.1.3 EMMC
Not Available
1.1.4 HDMI
HDMI 1.4a
1.1.5 UART / USART
UART
1.1.6 SATA
Không
1.2 Hỗ trợ hiển thị
Vâng
1.3 module GPS
Không
1.4 Giao diện đa phương tiện
1.4.1 Máy ảnh chính
Snapdragon 800 ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Qualcomm MSM6260 Thiết bị truyền thông
ADD ⊕
1.4.2 Máy ảnh thứ cấp
Snapdragon 800 ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Intel Atom Z2520 Thiết bị truyền thông
ADD ⊕
1.4.3 Encoding video
Not Available
1.4.4 video Decoding
Not Available
1.4.5 GPS Loại module
Không có sẵn
1.5 Bộ điều khiển LCD
Vâng
1.6 Bộ điều khiển hiển thị
Không
1.7 Hỗ trợ độ phân giải màn hình
1920x1080
Let Others Know
×